Wie is wie ?

De algemene vergaderingen van de ouderraad worden geleid door Daan, de voorzitter.
Annemie zorgt voor notities en verslagen.
Verder is er de penningmeester, Ellen, die in staat voor alle geldzaken en zo onze werking financieel gezond houdt.
Andere contactpersonen uit het kernteam zijn Elise en Lieve.
Joris, Anita en Lieve zorgen voor de Website en de Facebookpagina.
Maya en Lieve zorgen voor de FB communicatie Internationaal.
Het ontwerp van o.a.  schoolkalender, flyers, posters… wordt verzorgd door Jesús.
En dan zijn er nog vele actieve leden voor activiteiten zoals wafelslag, fuif, plantjesverkoop, wereldfeest, werkdag (speelplaatsen verven), verkeer…
Bianka, Ana, Miek, Alex, Kris, Ann, Nele, Sarah, Katleen, Saskia, Ruth, Elke, Natalia, Eva …