Wie is wie ?

De algemene vergaderingen van de ouderraad worden geleid door Daan, de voorzitter.
Sophie zorgt voor notities en verslagen.
Verder is er de penningmeester, Alex, die in staat voor alle geldzaken en zo onze werking financieel gezond houdt.
Andere contactpersonen uit het kernteam zijn Elise en Zhenzhen.
Joris, Anita en Elise zorgen voor de Website en de Facebookpagina.
Het ontwerp van o.a.  schoolkalender, flyers, posters… wordt verzorgd door Jesús.
De organisatie van het Wereldfeest gebeurt door Isabelle en Liesbeth.
Onze leden in de Schoolraad zijn Elise (voorzitter), Liesbeth (secretaris), Isabelle en Annemie.

En dan zijn er nog vele actieve leden voor activiteiten zoals wafelslag, fuif, plantjesverkoop, wereldfeest, werkdag (speelplaatsen verven), verkeer…